Poetry jukebox man

K Poesiomatům zkoušíme vytvářet další formy, jak by mohla být poezie přítomná v prostoru města. Scénografka Petra Vlachyňská mi vytvořila kostým, se kterým se občas vydávám po městě.