Malostranské dvorky

V roce 2017 a 2018 jsme otevřeli vždy na jeden víkend asi 14 dvorků na Malé straně. V každém se vystavilo výtvarné dílo, básníci četli své básně a hudebníci hráli vážnou hudbu. Akce navazovala na slavnou výstavu soch a plastik Malostranské dvorky v roce 1981, kdy tehdejší umělci neměli kde vystavovat svá díla, a tak své věci nainstalovali na dvorky.

Program Malostranských dvorků chceme v tomto roce opět obnovit.

www.facebook.com/malostranskedvorky