Fotografie textu Zadržování lidí v krajině
foto: Tak bacha na Rumcajse!

Zadržování lidí v krajině

Člověk něco dělá, ani úplně přesně neví, proč a co dělá. Hodně intuitivně, podvědomě. A pak přijde někdo, kdo mu to celé vysvětlí. Proto si musí člověk občas hledat vykladače, kteří to celé vysvětlí. 
Moc si vážím, že můžeme veřejnoprostorové laboratorní pokusy na lidech probírat se šumným Radovanem Lipusem. Na posledním setkání říká, že je třeba lidi zadržovat v krajině. V krajině města. To zní jak z nějaké grantové výzvy Evropské unie, že? Lidé proudí městem. Přepravují se z práce, do školy, za kamarády. A když tím městem jenom rychle protečou, tak se nevytvoří žádná tůňka, žádná stopa, slepé rameno, kde by se voda ustálila a kal sedl.
Když ve městě naprší, voda steče ze střech do kanálů, ty do řeky a řeka do moře. A voda je fuč a město je stále rozpálené a suché. Je potřeba vytvářet zelené střechy a další zelené plochy, aby se voda zadržela. Podobně je to i s lidmi. Aby jenom neprofrčeli.
V tramvaji je často vidět bizarní pohled na mnoho podivných cestujících, kteří mají nasazená sluchátka, pohled je upřený do mobilu, navíc skryti povinnou rouškou. A takhle se ta tělesná schránka přepraví ze souřadnic bodu A do bodu B. 
A jsou takřka netknutí veškerým prostředím. Plný vagón lidí, kteří se sice fyzicky vyskytují na jednom místě, ale jsou bezpečně izolováni každý ve svém světě. Nic proti tomu. Chápu, že nejde nastoupit do tramvaje a slušně pozdravit pana řidiče a vlastně celý autobus, jako jsem to dělal při cestě do školy v mém malém rodném městě. Sám se také rád někdy ponořím do četby a nekontaktuji nikoho pohledem. Ale aby si člověk na tu zapouzdřenost až moc nezvykl.
Takže se snažíme lidi přátelsky a vlídně zdržovat. Což je dost nepokrokové. Pianama, šachama, Poesiomatama. Vytváříme takové zpomalovače. Zádrhele. Retardéry. Každá minuta, kdy se člověk někde zdrží, něčeho si všimne, dá se do řeči s někým cizím, je vystaven něčemu neočekávatelnému, se počítá. A možná město, které má nastřádáno nejvíc takových okamžiků ze svých obyvatel, tak v něm se také nejlépe žije.
Tak si dávejte bacha, ať na vás někde mezi panelákama nevyskočí Rumcajs a nezadrží vás. Museli byste se pak vykoupit nějakou písničkou nebo básničkou.


Fejeton pro Reflex 39/2021